• Slider1
  • Slider2
  • Slider3

BD Lánska 949, Považská Bystrica

Bytový dom Lánska 949, Považská Bystrica

 

Realizované činnosti:

- výmena rozvodov ZTI

- plynoinštalácia

- likvidácia azbestu