• Slider1
  • Slider2
  • Slider3

BD Svätoplukova 37, Pezinok

Bytový dom Svätoplukova 37, Pezinok

 

Realizované činnosti:

- oprava plynového potrubia - havarijný stav